Redolf Reed Reider
Reilof Rein Reinbert
Reindert Reinko Reitse
Reke Remco Remme
Remmert Rendert Renik
Renko Renno Rense
Retse Richter Ridzert
Rieme Rienco Rienk
Riense Rienst Rientse
Riken Rikert Rikkart
Rimer Rimke Rincke
Rinke Rinnert Rinse
Rintse Ritse Ritsert
Ritske Ritso Roan
Roannes Roas Rochus
Rokus Rombert Romer
Romke Romme Rutmer
Rytse